Linux installation

Den här guiden är skriven för Ubuntu 16.04 LTS, men stegen kan vara liknande i andra Linux-distributioner.

Ladda ner inte någon annanstans eftersom det inte finns någon garanti för att du kommer ladda ner en ren, virusfri plånbok.

  • Skapa en ny mapp som heter TWINS och extrahera allt innehåll i den komprimerade plånboken som laddats ner till den mappen.

  • För att starta plånboken måste du öppna terminalen och navigera till TWINS-mappen du skapade. Om du till exempel skapade TWINS-mappen i hemmappen kan du gå dit genom att skriva:cd ~/TWINS

  • Nu starta plånboken genom att skriva: ./twins-qt

  • Första gången programmet startar, kommer du att fråga om var du vill lagra blockchain och plånboksdata. Välj en plats med ledigt utrymme, eftersom filer kan kräva mycket utrymme, eftersom blockchain växer. Det rekommenderas att använda standardmappen om möjligt.

  • Initial start kan ta en minut att slutföra, vänta på att plånboken synkroniseras helt innan du börjar använda den.

  • När synkroniseringen är klar visas en liten grön ikon längst ner till höger i din plånbok.

Last updated