Ang Pag-iinstall sa Windows

Inilalarawan ng gabay na ito kung paano mag-download at mag-install ng TWINS desktop wallet para sa Windows. Ang gabay ay para sa Windows 10, ngunit dapat katulad para sa Windows XP, Vista, 7 at 8.

Ang mga super-powers ay ibinibigay nang hindi pinipili kaya mangyaring magsumite ng isyu kung hindi ka masaya.

  • Ang Windows wallet ay may awtomatikong installer kaya i-save lamang ito sa direktoryong iyong pinili.

  • Patakbuhin ang dinownload na installer para simulan ang proseso ng pag-iinstall.

Sa puntong ito, pwede kang makakita ng babala mula sa Windows SmartScreen na hindi nakikilala ang app. Pwede mong ligtas na laktawan ang nakalipas na babalang ito sa pag-click ng More info, pagkatapos ay Run anyway.

  • Pagkatapos ay gagabayan ka ng installer sa proseso ng pag-iinstall.

  • I-click ang mga sumusunod na screen. Ang lahat ng mga setting ay pwedeng maiwanan sa kanilang mga default na halaga maliban kung mayroon kang tiyak na dahilan para baguhin ang isang bagay.

  • Sa sandaling makumpleto ang pag-iinstall, ang TWINS core wallet ay agad na magsisimula. Kung hindi, i-click ang Start > TWINS Core > TWINS Core para magsimula ang aplikasyon.

  • Sa unang pagkakataon na inilunsad ang programa, tatanungin ka kung saan mo gustong iimbak ang iyong datos ng blockchain at wallet. Pumili ng lokasyong may sapat na libreng puwang habang ang mga file ay pwedeng tumanggap ng maraming espasyo habang lumalaki ang blockchain. Inirerekomenda na gamitin ang default data folder kung pwede.

  • Ang paunang pagsisimula ay pwedeng tumagal ng minuto at kapag nagsimula na, maghintay sa wallet na maging ganap na synchronize bago simulan ang paggamit nito.

  • Kapag kumpleto na ang pag-synchronize, makikita mo ang maliit na berdeng icon na lilitaw sa kanang sulok sa ibaba sa iyong wallet:

Last updated