Ang Pagpapadala ng TWINS

I-click ang "Send" tab sa kaliwang bahagi ng wallet at makikita mo ang seksyon ng wallet na nagpapahintulot sa iyo na ipadala ang iyong mga TWINS sa iba.

Ang pinakamahalagang bahagi ng tab na ito ay ang mga patlang kung saan ipapasok mo ang impormasyon ng recipient ng TWINS:

Ang Pay to” field ay naglalaman ng recipient address ng iyong mga TWINS.

Ang Label” field ay naglalaman ng label para sa pagpapadala ng address na makakatanggap ng iyong mga TWINS.

Ang Amount” field ay maglalaman ng bilang ng mga TWINS na gusto mong ipadala.

Talakayin muna natin ang "Pay to" field:

Ang tatlong pindutan sa tabi nito ay nagbibigay-daan sa iyo na pamahalaan ang iyong mga address ng pagpapadala, kopyahin at i-paste ang address mula sa clipboard o tanggalin ang lahat ng mga patlang ng pagpapadala.

Ang pinaka-kaliwang pindutan ay nagbubukas sa window kung saan pipiliin mo ang iyong address ng pagpapadala.

Ang gitnang pindutan ay nagpa-paste ng address mula sa clipboard papunta sa "Pay to" field. (TANDAAN: Pwede ka ring magpasok ng address ng recipient na wala sa iyong address book, kung kinakailangan.)

Ang pinaka-kanang pindutan ay nagtatanggal ng impormasyon mula sa lahat ng mga patlang kung mayroon lamang isang recipient ng pagbabayad O inaalis ang huling recipient ng pagbabayad kung mayroong higit sa isa.

Pagpili ng iyong address ng pagpapadala:

Para magawa iyon, kailangan mong i-access ang window para sa pagpili ng mga address ng pagpapadala. Pwede mong

  • i-click ang “File”, susundan ng “Sending addresses”, o

  • i-click ang pinaka-kaliwang pindutan sa tabi ng "Pay to" field sa "SEND" tab.

Pagpili ng address: Pwede mong i-double-click ang address ng pagpapadala para piliin ito, o i-click ito nang isang beses at pagkatapos ay i-click ang "Choose" button. Matapos mong gawin ang alinman, ang window ay magsasara at ang "Pay to:" field at "Label" field (kung pinili mo ang label para sa address) sa Send tab ay mapupuno.

Pagdagdag ng bagong address ng pagpapadala: Ang "New" button ay nagpapahintulot sa iyong magdagdag ng mga bagong address ng pagpapadala: Punan lamang ang "Address" field gamit ang address ng pagpapadala at ang "Label" field na may pangalan ng recipient at i-click ang "OK".

Ito ay magandang ideya na pumili ng mga label para sa iyong mga address ng pagpapadala para malaman mo kung kanino mo ipinapadala ang iyong mga TWINS at suriin nang dalawang beses ang address ng pagpapadala para ikaw ay 100% na sigurado na ang iyong nilalayong tatanggap ay makukuha ang iyong mga TWINS.

Ang "Copy" button ay kinokopya ang piniling address ng pagpapadala sa clipboard: I-click lamang nang isang beses sa address para i-highlight ito at i-click ang "Copy" para gawin ito.

Ang "Delete" button ay nagtatanggal ng napiling address. I-click nang isang beses ang address para i-highlight ito at i-click ang "Delete" para tanggalin ito.

Pwede mo ring itaas ang pag-click sa address. Ang pag-right click ay nagpapahintulot din sa iyo na i-edit ang label ng address.

Ngayon na napili mo na ang aming address ng pagpapadala, bumalik ka sa "Send" tab gamit ang address ng pagpapadala at label fields na napunan na:

Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay punan ang "Amount" field na may bilang ng mga TWINS na gusto mong ipadala at i-click ang "Send" button sa ibaba.

Kung gusto mong magpadala ng mga TWINS sa higit sa isang tatanggap, i-click ang "Add Recipient" button sa ibaba, at may mga bagong hanay ng mga walang laman na patlang ang lilitaw para sa pagpapadala ng impormasyon.

Matapos mong i-click ang "Send" button, may lalabas na window ng kumpirmasyon. Naglalaman ito ng impormasyon ng pagpapadala at halaga ng singil sa pagpapadala na kailangan mong bayaran.

Ang hakbang na ito ay hindi pwedeng baligtarin. Dapat kang maging ganap na sigurado na ang iyong impormasyon ng pagpapadala (address at halaga) ay tama!

Patunayan na tama ang impormasyon at i-click ang "Yes" para ipadala ang iyong mga TWINS.

Pwede mo na ngayong makita ang iyong transaksyon sa pagpapadala sa "Transaction" tab:

Ang Huli, ang "Clear All" button sa "Send" tab ay nagtatanggal ng lahat ng ipinasok na impormasyon ng tatanggap at lahat ngunit isang hanay ng mga patlang para sa pagpasok ng impormasyon ng tatanggap.

Last updated