Sprawdzenie właściwego bloku “blockchain”

Ten dokument pozwoli wszystkim na sprawdzenie, czy jesteście na właściwym bloku “blockchain” i technikach naprawczych w przypadku błędnego bloku.

1. Sprawdź aktualny numer bloków w portfelu głównym (“local wallet”)

Porównaj go z pierwszym od góry blokiem z explorera blockchain na https://explorer.win.win

Obydwa bloki muszą się zgadzać.

Jeżeli zaś, jest inaczej postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

  • Przejdź do zakładki “Narzędzia”> Lista peersów i sprawdź czy masz wersję v3.2.0.4 lub niższą danych peersów. Jeżeli tak, to zablokuj je w następujący sposób:

  • Po zablokowaniu niepotrzebnych peersów i ponownego ich powrotu, musisz usunąć następujące pliki z folderu %appdata%/twins: peers.dat, banlist.dat, mnpayments.dat

  • Następnie wykonaj pełną synchronizację portfela(zamykając i uruchamiając ponownie portfel).

2. Sprawdź liczbę bloków ze zdalnej perspektywy portfela MN (“remote wallet”)

Komenda dla osób używających skryptu nodemaster:

twins-cli -conf=/etc/masternodes/twins_nX.conf getblockcount

Komenda dla zwykłego skryptu:

./twins-cli getblockcount

Po wpisaniu odpowiedniej komendy porównaj rezultat z tym z explorera, jeśli pasują do siebie nie musisz nic więcej robić. Jeżeli zaś jest inaczej, będziesz zmuszony o przeprowadzenie pełnej synchronizacji swojego Masternodu z siecią TWINS/Blockchain jak opisane zostało poniżej:

  • Usuń foldery blockchain zwane jako „blocks” i „chainstate”. Jeżeli używasz skryptu nodemaster, znajdziesz je w / var / lib / masternodes / twinsX

  • Usuń pliki .dat : banlist.dat, mnpayment.dat, peers.dat znajdujące się w tym samym folderze.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonaj pełną synchronizację, zatrzymując i uruchamiając demona TWINS:

systemctl daemon-reload systemctl enable twins_nX systemctl restart twins_nX

Jeżeli zaś nie korzystasz ze skryptu nodemaster, powinieneś użyć polecenia zatrzymania i ponownego uruchomienia demona TWINS opisanego poniżej:

./twins-cli stop twinsd –daemon

PS: Innym sposobem sprawdzenia, czy jesteś na prawidłowym bloku, jest wpisanie komendy:

„Getblockhash <numer jakiegokolwiek bloku>” z lokalnego portfela w konsoli debugowania “Debug Console”i „twins-cli -conf = / etc / masternodes / twins_nX.conf getblockhash <numer bloku wpisanego na początku>” z twojego Masternodu.

Po czym sprawdź czy pasują do tego z explorera TWINS.

Last updated