Sprawdzenie właściwego bloku “blockchain”

Ten dokument pozwoli wszystkim na sprawdzenie, czy jesteście na właściwym bloku “blockchain” i technikach naprawczych w przypadku błędnego bloku.
1. Sprawdź aktualny numer bloków w portfelu głównym (“local wallet”)
Porównaj go z pierwszym od góry blokiem z explorera blockchain na https://explorer.win.win
Obydwa bloki muszą się zgadzać.
Jeżeli zaś, jest inaczej postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:
  • Przejdź do zakładki “Narzędzia”> Lista peersów i sprawdź czy masz wersję v3.2.0.4 lub niższą danych peersów. Jeżeli tak, to zablokuj je w następujący sposób:
  • Po zablokowaniu niepotrzebnych peersów i ponownego ich powrotu, musisz usunąć następujące pliki z folderu %appdata%/twins: peers.dat, banlist.dat, mnpayments.dat
  • Następnie wykonaj pełną synchronizację portfela(zamykając i uruchamiając ponownie portfel).
2. Sprawdź liczbę bloków ze zdalnej perspektywy portfela MN (“remote wallet”)
Komenda dla osób używających skryptu nodemaster:
twins-cli -conf=/etc/masternodes/twins_nX.conf getblockcount
Komenda dla zwykłego skryptu:
./twins-cli getblockcount
Po wpisaniu odpowiedniej komendy porównaj rezultat z tym z explorera, jeśli pasują do siebie nie musisz nic więcej robić. Jeżeli zaś jest inaczej, będziesz zmuszony o przeprowadzenie pełnej synchronizacji swojego Masternodu z siecią TWINS/Blockchain jak opisane zostało poniżej:
  • Usuń foldery blockchain zwane jako „blocks” i „chainstate”. Jeżeli używasz skryptu nodemaster, znajdziesz je w / var / lib / masternodes / twinsX
  • Usuń pliki .dat : banlist.dat, mnpayment.dat, peers.dat znajdujące się w tym samym folderze.
Po wykonaniu powyższych czynności wykonaj pełną synchronizację, zatrzymując i uruchamiając demona TWINS:
systemctl daemon-reload systemctl enable twins_nX systemctl restart twins_nX
Jeżeli zaś nie korzystasz ze skryptu nodemaster, powinieneś użyć polecenia zatrzymania i ponownego uruchomienia demona TWINS opisanego poniżej:
./twins-cli stop twinsd –daemon
PS: Innym sposobem sprawdzenia, czy jesteś na prawidłowym bloku, jest wpisanie komendy:
„Getblockhash <numer jakiegokolwiek bloku>” z lokalnego portfela w konsoli debugowania “Debug Console”i „twins-cli -conf = / etc / masternodes / twins_nX.conf getblockhash <numer bloku wpisanego na początku>” z twojego Masternodu.
Po czym sprawdź czy pasują do tego z explorera TWINS.