Ang Pagtanggap ng TWINS

Kung gusto mong makatanggap ng mga TWINS, i-click ang "RECEIVE" tab sa kaliwang bahagi ng wallet.

Para makatanggap ng mga pondo dapat kang magbigay ng nagpadala na may address ng pagtanggap para ipadala ito. Ang mga address ng pagtanggap ay ginawa ng mismong wallet.

Kung gusto mong makatanggap ng pagbabayad, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng address ng pagtanggap:

I-click ang “Receiving Addresses” button sa kanang bahagi ng “Receive” tab.

May lalabas na window kung saan pwede kang gumawa ng address ng pagtanggap:

Pwede mo ring ma-access ang window sa pag-click ng "File", na sinusundan ng "Receiving addresses".

I-click ang "New" button para gumawa ng bagong address ng pagtanggap. Ang pagpuno sa "Label" field ay opsyonal (ngunit magandang ideyang panatilihing nakaayos ang iyong wallet), awtomatikong nabubuo ang address:

I-click ang "OK" pagkatapos mong matapos at ikaw ay babalik sa nakaraang window na may bagong nabuong address ng pagtanggap.

Para kopyahin ito sa clipboard kailangan mong piliin ito sa pag-click dito nang isang beses at i-click ang "Copy" button o i-right-click ito at piliin ang "Copy Address" option.

Ibahagi ang address na ito sa sinumang gusto mong makatanggap ng pagbabayad.

Sa sandaling nakatanggap ka ng pagbabayad sa isa sa iyong mga address, makikita mo ito sa "Transactions" tab:

Dapat mong i-backup ang iyong wallet file BAWAT ORAS na gumawa ka ng bagong address ng pagtanggap, o ipagsapalaran mo ang pagkawala ng mga pondo na natanggap sa address na iyon.

Last updated