Toestand van de TWINS blockchain

In dit document wordt uitgelegd hoe u kunt controleren of u de juiste blockchain gebruikt en wat de oplossingen zijn voor het geval u dat niet bent.

1. Verifeer de block count vanop de lokale wallet:

Vergelijk die bloknummer met de ene van de explorer @https://explorer.win.win

Ze moeten kloppen

Als het niet klopt dit is wat u moet doen:

  • Ga naar Gereedschap> Peer-lijst en kijk of je peers hebt met versie v3.2.0.4 of lager. Als u dat doet, klik er dan met de rechtermuisknop op en kies "Ban Node voor 1 jaar":

  • Als je dat eenmaal hebt gedaan en je wilt voorkomen dat ze terugkomen, moet je de volgende .dat-bestanden verwijderen: peers.dat, banlist.dat, mnpayments.dat.

    • Als u Windows gebruikt, vindt u de bestanden in de map "%appdata%/twins"

    • Als u Linux gebruikt, vindt u de bestanden in de map /uwgebruikernaam/.twins

    • Als u een Mac gebruikt, vindt u deze bestanden in de map /Users/YourUserName/Library/Application Support/twins

  • Daarnda doet u maar een full resynch van de wallet door het opstarten

2. Verifieer de bloknummer van de masternode wallet op uw VPS (remote wallet):

Voor degenen die het Nodemaster-script gebruiken:

twins-cli -conf =/etc/masternodes/twins_nX.conf getblockcount

Voor normaal script:

./twins-cli getblockcount

En vergelijk het met wat de explorer zegt. Als ze overeenkomen, ben je goed. Als dat niet het geval is, moet je als volgt een volledige hersynchronisatie van je MN met het TWINS-netwerk/blockchain uitvoeren:

Als u het Nodemaster-script gebruikt:

A. Verwijder de blockchain-mappen met de naam "blocks" en "chainstate". Bevindt zich in /var/lib/masternodes/twinsX (X is het nummer van uw masternode)

B. Verwijder de .dat-bestanden banlist.dat, mnpayment.dat, peers.dat in dezelfde map.

Voer vervolgens een volledige hersynchronisatie uit door de TWINS daemon te stoppen en te starten:

systemctl daemon-reload systemctl enable twins_nX systemctl herstart twins_nX

Als u het script nodemaster niet uitvoert, bevinden de bestanden die moeten worden verwijderd zich in de map /uwgebruikersnaam.twins en moet de opdracht om te stoppen en de daemon opnieuw te starten als volgt zijn:

./twins-cli stop twinsd -daemon Een andere manier om te controleren of u in de juiste chain zit, is uitvoeren

"Getblockhash <high_blocknumber>" vanop de lokale portefeuille in debug console en "twins-cli -conf=/etc/masternodes/twins_nX.conf getblockhash <zelfde_high_blocknumber" vanop de MN.

Controleer vervolgens of ze overeenkomen met wat de TWINS-verkenner zegt.

Last updated