Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie portfela

W tym przewodniku pokażemy, jak wykonać kopię zapasową i przywrócić portfel TWINS.

Kopia zapasowa:

W tej dokumentacji opisano sposób bezpiecznego wykonywania kopii zapasowej pliku portfela w celu bezpiecznego przechowywania w przypadku uszkodzenia lub zagubienia komputera lub laptopa. TWINS Core przechowuje wszystkie dane niezbędne do sterowania Twoimi adresami TWINS w jednym pliku o nazwie wallet.dat. Ten portfel jest w formacie Berkeley DB i przechowuje pary prywatnych / publicznych kluczy kryptograficznych używanych do zarządzania saldami na blockchainie TWINS.

Tworzenie kopii zapasowej z rdzenia TWINS:

Po pierwsze, nigdy nie kopiuj pliku wallet.dat, gdy TWINS Core jest otwarty. Zawsze używaj menu Plik > Kopia zapasowa portfela, jeśli portfel jest otwarty.

Po wybraniu tego elementu menu pojawi się okno dialogowe określające, gdzie plik ma zostać zapisany. Wprowadź nazwę pliku, wybierz lokalizację i kliknij Zapisz.

Tworzenie kopii zapasowej przez kopiowanie pliku wallet.dat

Jeśli TWINS Core nie działa, możesz także wykonać kopię zapasową portfela, kopiując plik wallet.dat w inne miejsce. Ten plik znajduje się w folderze danych TWINS. Użytkownik miał możliwość określenia lokalizacji tego folderu podczas instalacji, ale domyślnie folder znajduje się w następujących lokalizacjach w różnych systemach operacyjnych:

 • Windows

  C:\Users\YourUserName\Appdata\Roaming\twins

  Dostęp do tego folderu można uzyskać bezpośrednio za pomocą klawisza Windows + R i wpisania komendy : %APPDATA%\twins

 • Linux

  /home/YourUserName/.twins

  Możesz uzyskać dostęp do tego folderu bezpośrednio, wpisując cd ~/.twins na na terminalu lub ~/.twinsna pasku ścieżki, używając pozycji menu Przejdź> Wprowadź lokalizację ... w Plikach

 • macOS

  /Users/YourUserName/Library/Application Support/twins

  Możesz uzyskać dostęp do tego folderu, wspisująccd ~/Library/Application Support/twins na terminalu lub ~/Library/Application Support/twinsw oknie dialogowym w menu Idź> Przejdź do folderu w "Finder".

Upewnij się, że TWINS Core jest wyłączony, a następnie po prostu skopiuj plik wallet.dat z tego folderu do innego folderu w normalny sposób dla twojego systemu operacyjnego.

Jeśli masz uruchomione Masternody, nie zapomnij również wykonać kopii zapasowej pliku masternode.conf.

Przyda się również zrobienie kopii zapasowej pliku twins.conf, ponieważ zawiera on niestandardowe ustawienia portfela.

Oba pliki znajdują się w tym samym katalogu co plik wallet.dat.

Zachowaj kopię zapasową pliku portfela na dysku USB w lokalizacji z dala od komputera.

Przywracanie:

Aby przywrócić kopię zapasową, zainstaluj TWINS Core w systemie docelowym (lub zatrzymaj go, jeśli jest już zainstalowany) i zmień nazwę istniejącego pliku wallet.dat w folderze TWINS na wallet.old

Następnie skopiuj plik portfela kopii zapasowych do folderu danych TWINS i upewnij się, że ma on nazwę wallet.dat. Teraz, gdy ponownie uruchomisz TWINS Core, załaduje on nowy portfel. Nie zastępuj pliku wallet.dat, gdy działa TWINS Core, ponieważ spowoduje to uszkodzenie danych.

Jeżeli wykonałeś kopię zapasową ważne jest żebyś nie zapomniał skopiować plików masternode.conf i twins.conf.

Last updated