Konfiguracja Masternody w systemie Windows z 2-ch portfeli.

Jeżeli chciałbyś zainstalować i uruchomić TWINS Masternodę na platformie Windows, możesz użyć na to 2-ch sposobów.

Po pierwsze - możesz użyć jednego portfela TWINS dla Masternody i "stakingu" jak również portfela TWINS jako "local i remote" w tym samym czasie. Aczkolwiek ten sposób jest jednak mniej bezpieczny, ponieważ w "blockchainie" pojawi się adres IP w którym będzie pusty "remote i local" portfel z monetami. Ten scenariusz może okazać się dobrym tylko w przypadku, jeśli planujesz uruchomić JEDNĄ masternodę, ponieważ dla każdej masternody potrzebujesz jeszcze jednej kopii portfela i adresu IP. Wrócimy do pierwszego sposobu później w innym podręczniku.

Następnie opiszemy drugi sposób - ustaw i uruchom osobno masternody. Jeden "local" portfel z twoimi monetami TWINS, którego możesz użyć do "stakingu" i startu MN-y, (możesz także użyć go tylko do uruchamiania MN-y i przechowywania monet). Kolejny "remote" portfel, który jest na twoim VPS, zawsze online, w pełni zsynchronizowany z "blockchain" musi mieć rzeczywisty statyczny adres IP. Nie ma sensu opisywać procesu konfiguracji portfela TWINS w systemie Windows dla obu komputerów, ponieważ można go znaleźć w innym podręczniku «Instalacja systemu Windows» tutaj https://docs.win.win/twins/polskie/twins-portfel/instalacja-windows . Zakładam, że masz już zainstalowane 2 portfele - jeden na VPS, a drugi na domowym komputerze lub laptopie.

 • Na początek potrzebować bedzięmy prywatnego klucza masternody. Będziemy musieli go wygenerować. W tym celu otwórzmy nasz "local" portfel na domowym komputerze,następnie przejdźmy do „Narzędzia> Konsola debugowania”. Następnie wpiszmy tekst:

masternode genkey

 • skopiuj go gdzieś , na przykład do Notatnika Windows. Twój klucz powinien wyglądać nastepująco - 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg (Zdjęcię nr.1)

 • Następnie na swoim VPS musisz wypełnić tę informację w pliku konfiguracyjnym twins.conf. Możesz tam przejść bezpośrednio poprzez folder, w którym został zainstalowany portfel, lub kliknąć «Narzędzia> Otwórz pliki konfiguracyjne portfela» (Zdjęcie nr. 2). Jeśli masz opcję wyboru którego programu chcesz użyć, możesz ponownie wybrać Notatnik.

Tam będziesz musiał wpisać (lub skopiować poprzednio używając) następujące informacje:

rpcuser=długą wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika rpcpassword=długie wybrane przez Ciebie hasło rpcallowip=127.0.0.1 server=1 daemon=1 logtimestamps=1 maxconnections=256 masternode=1 externalip=31.32.33.34 port=37817 masternodeprivkey=93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg

Gdzie externalip = 31.32.33.34 - to twój adres IP, IPv4 lub IPv6 (dla IPv6 musisz umieścić adres w nawiasach kwadratowych - [2a03: 7777: 2222: 12: 1111: dddd: aaaa: 8888]) i masternodeprivkey = 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg - klucz, który już wcześniej wygenerowaliśmy.

 • Po zakończeniu wszystkich zmian w pliku twins.conf należy ponownie uruchomić portfel TWINS. W tej chwili wszystkie niezbędne zmiany na stronie VPS i stronie portfela "remote" są już zatwierdzone.

 • Wróćmy do portfela "hot". Musisz wysłać dokładnie 1 000 000 monet TWINS na dowolny adres portfela. Dla lepszej użyteczności możesz podać nazwę tego adresu w procesie tworzenia. Dokładny opis możesz przeczytać w podręczniku «Korzystanie z portfela» https://docs.win.win/twins/polskie/twins-portfel/korzystanie-z-portfela lub po prostu uruchom polecenie za pomocą «Narzędzia > Konsola debugowania ».

getaccountaddress wybierzDowolnąNazwęDlaSwojejMasternody

 • Teraz masz już adres o nazwie (np. MN) i musisz wysłać tam dokładnie 1 000 000 monet TWINS.

 • Poczekaj na pierwsze potwierdzenie, po czym zaistniała transakcja z naszym zabezpieczeniem pokażę nam jego TXID. Przejdź ponownie do «Narzędzia> Konsola debugowania» i tekst:

masternode outputs

 • Otrzymamy coś w stylu ze Zdjęcia nr.3 . Będą tam dostępne 2 pola - „txhash” i „outputidx”. Informację z nich użyjemy do wypełnienia pliku masternode.conf.

 • Otwórz plik masternode.conf bezpośrednio w folderze portfela lub poprzez «Narzędzia> plik konfiguracyjny Masternody» i wypełnij go jak poniżej:

<Twój Alias MN> <Unikalny adres IP twojego VPS>:37817 <Twój prywatny klucz MN> <Transakcja ID (txhash)> <Output index 0 albo 1 (outputidx)>. Bądz użyj przykładu ze Zdjęcia nr. 4 :

#Przykład w formacie poniżej:
MN 31.32.33.34:37817 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 81cd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 1
 • Uruchom ponownie swój "local" portfel i zaczekaj aż otrzymasz 16 potwierdzeń dla naszej transakcji zabezpieczenia MN.

 • Przejdź do zakładki «Masternodes» powinieneś zobaczyć tam swój nowy MN z adresem IP, aliasem itp., A jego status powinien być jako "MISSING". To normalne, musimy go zatem uruchomić. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz MN i kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk „Uruchom Alias” (Zdjęcie nr. 5). Status „MISSING” zmieni się natychmiast na „ENABLE”.

 • Teraz powinieneś sprawdzić swój status MN-y w portfelu "remote". Otwórzmy zatem konsolę debugującą jeszcze raz «Narzędzie> Konsola debugowania» i wpiszmy"

masternode status

 • Zobaczysz coś w stylu tego ze Zdjęcia nr.6

{
 "txhash": "cdWepasf30934kdlsdASDlslkAKkdpe0kb3ldl3sdfl[okdflkflklkf6",
 "outputidx": 1,
 "netaddr": "31.32.33.34:37817",
 "addr": "Wjasdasloerw9lsdsdf234d2",
 "status": 4,
 "message": "Masternode successfully started"
}
 • Teraz sprawdż czy twoja Masternoda jest już dostępna na stronie eksploratora TWINS - https://explorer.win.win/masternodes wpisując swój swój adres masternody. Twój status MN powininem być „Aktywny”.

Po uruchomieniu masternodu jego status zmienia się w następującej kolejności:

"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu

"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut

"REMOVED" --> tylko na kilka minut

"ENABLED" --> Ostatecznie masternode pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.

UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w eksploratorze masternodu, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku.

Czas w godzinach przed obliczeniem pierwszej nagrody według wzoru MNs_total_amount 2.6 W chwili pisania ręcznego całkowita kwota MN wynosi 465, czyli 465 2,6 60 = 20,15 godzin lub około 20 godzin i 9 minut.

Last updated