Konfiguracja Masternode ze skryptem

Konfigurowanie pojedynczego masternodu TWINS za pomocą skryptu instalacyjnego.
Ten przewodnik posłuży Wam do skonfigurowania masternodu TWINS na 64-bitowym serwerze Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS) i będzie kontrolowany z portfela na lokalnym komputerze (lokalny portfel). Portfel na VPS będzie określany jako portfel zdalny.
Wymagania:
 1. 1.
  1,000,000 TWINS
 2. 2.
  Komputer główny (Twój komputer osobisty) - spowoduje to uruchomienie lokalnego portfela, posiadanie zabezpieczonych 1.000.000 TWINS .Portfel może być włączany i wyłączany bez wpływu na masternodę.
 3. 3.
  Serwer Masternode z systemem Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS - komputer, który będzie dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i ktory zarządzać będzie zdalnym portfelem TWINS.
 4. 4.
  Unikalny adres IP portfela VPS / Remote.
Lokalna instalacja portfela:
 1. 1.
  Pobierz, zainstaluj i zsynchronizuj portfel TWINS na swoim lokalnym komputerze. W niniejszym przewodniku będzie on odtąd nazywany Portfelem lokalnym. Linki do portfela można znaleźć tutaj.
 2. 2.
  Teraz w lokalnym portfelu, wejdź do konsoli debugowania, przechodząc do (Narzędzia> Debugowanie konsoli) i wpisz następujące polecenie: masternode genkey
  To polecenie wygeneruje twój prywatny klucz Masternode. Zapisz ten klucz, użyjemy go później.
3. W dalszym ciągu w lokalnym portfelu wprowadź następujące polecenie w konsoli debugowania: getaccountaddress MN1 Spowoduje to utworzenie adresu portfela i nazwy masternodu dla twojego masternodu. Zapisz to, ponieważ będziemy go potrzebować później.
4. Wyślij 1 000 000 TWINS do adresu wygenerowanego w poprzednim kroku. WAŻNE: W polu Kwota wpisz DOKŁADNIE 1,000,000. Ta pojedyncza transakcja przekazuje blockchainowi, że adres, do którego wysyłamy, jest masternodem. Jeśli wpiszesz mniej niż 1 000 000 lub spróbujesz podzielić płatność na dwie transakcje, nie będziesz mógł przejść do następnego kroku. Po naciśnięciu przycisku "Wyślij" portfel obliczy właściwą opłatę transakcyjną. Kliknij przycisk "Tak" w oknie dialogowym, które następuje, i przejdź do następnego kroku. Bądź absolutnie w 100% pewny, że jest to poprawnie skopiowane. A potem sprawdź to jeszcze raz. Nie możemy Ci pomóc, jeśli wyślesz 1 000 000 TWINS na niewłaściwy adres.
5. Korzystając z lokalnego portfela, zaczekaj 16 potwierdzeń, a następnie wejdź do konsoli debugowania (pasek narzędzi: Narzędzia> Konsola debugowania) i wpisz następujące polecenie: masternode outputs Wyświetla identyfikator transakcji, po którym następuje indeks wyjściowy. Zapisz to w Notatniku. (Otrzymuje to dowód transakcji wysłania 1 000 000 TWINS)
6. Na pasku narzędzi lokalnych portfela kliknij Narzędzia> Otwórz plik konfiguracji masternodu, aby otworzyć plik masternode.conf i dodaj następujący wiersz:
<Nazwa masternodu(Użyj ten samej nazwy z punktu 3 dla łatwośći)> <Unikalny adres IP z twojego Vps>:37817 <Reszultat z punktu 2> <Rezultat z punktu 5> <Długi numer linii z punktu 5>
Zapisz plik i uruchom ponownie portfel.
Przykładowy format wyżej wymienionego wiersza:
MN1 67.234.12.34:37817 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 0
Przykład pliku masternode.conf
VPS Zdalna instalacja portfela
Aby najpierw zainstalować portfel, zaloguj się do swojego VPS za pomocą klienta SSH. Po zalogowaniu wpisz następujące polecenia w terminalu VPS.
1. Pobierz skrypt instalacyjny MN
wget https://github.com/NewCapital/Scripts/releases/download/latest/twinsmn.sh
2. Uruchom skrypt instalacyjny MN
bash twinsmn.sh
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami
Uruchamianie Masternoda:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na swój masternod i wybierz "Uruchom alias"

Jak sprawdzić czy nasz Masternode działa:

Teraz wróć do VPS (zdalny portfel), uruchom masternode przez: ./twins-cli startmasternode local false
Powinien pojawić się komunikat "masternode pomyślnie rozpoczęty".
Użyj poniższego polecenia, aby sprawdzić status:./twins-cli masternode status
Powinieneś zobaczyć coś takiego:{ “txhash” : “334545645643534534324238908f36ff4456454dfffff51311”, “outputidx” : 0, “netaddr” : “45.11.111.111:37817”, “addr” : “WmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg”, “status” : 4, “message” : “Masternode successfully started” }

Musisz również sprawdzić eksplorer masternodu po uruchomieniu masternodu w portfelu.

Aby to zrobić, skopiuj adres portfela masternodu z okna terminala, zaznaczając go myszą (WmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg w powyższym przykładzie), odwiedź sekcję masternodową eksploratora TWINS i wklej ją w prawym dolnym polu wyszukiwania, aby znaleźć swoją masternodę.
Twój status Masternoda powinien wyglądać jak "ACTIVE".
Po uruchomieniu masternodu jego status zmienia się w następującej kolejności:
"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu
"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut
"REMOVED" --> tylko na kilka minut
"ENABLED" --> Ostatecznie masternode pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.
UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w eksploratorze masternodu, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku.
Nie bądź niecierpliwy! Pierwsza nagroda w postaci masternodu potrzebuje 2x lub 3 razy więcej czasu niż późniejsze nagrody. Jeśli ponownie uruchomisz masternodę z portfela, timer zresetuje się do zera.
To by było na tyle. Gratulacje! Pomyślnie utworzyłeś swoją Masternode!