Konfiguracja Masternody w systemie Windows z 1-go porfela.

W poprzednim artykule: https://docs.win.win/twins/polskie/masternody-twins/konfiguracja-masternody-w-systemie-windows-z-2-ch-portfeli. Opisaliśmy, jak skonfigurować masternodę w systemie Windows przy użyciu 2 portfeli. W tym podręczniku użyjemy pierwszego sposobu tylko z jedną konfiguracją masternody z portfela TWINS w systemie Windows.
Przede wszystkim chcelibyśmy wyjaśnić Wam pewne minusy i ograniczenia używania jednego portfela na 2 funkcje. Jest to funkcja używania portfela TWINS jako "local" i jednocześnie "remote". Nazwaliśmy portfel "local", kiedy przechowujemy tam nasze monety TWINS, wysyłamy i odbieramy nasze płatności, a dokładnie "local" portfel bierze udział w "stakingu". Portfel nazywamy "remote", gdy jest pusty i ma tylko jedno miejsce docelowe - jest zawsze online ze statycznym adresem IP i przechowuje klucz prywatny w trybie masternody. Gdy korzystamy z obu funkcji jednoczenie "local" i "remote" w jednym miejscu, pogarsza to bezpieczeństwo, ponieważ portfel jest zawsze online ze znanym adresem IP masternody. Ktoś może spróbować wykorzystać te informacje i uzyskać dostęp do portfela i monet TWINS. Ponadto mamy ograniczenie dotyczące adresu IP w którym bedziesz mógl uruchomić tylko jedną kopię tego samego portfela. Jeśli dokładnie wiesz, jakie masz ograniczenia sprzętowe i nie planujesz uruchamiać więcej niż jednego trybu głównego, ten wariant będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Oczywiście możesz użyć tego portfela i do "stakingu". Wyjaśnimy teraz pojęcia plików konfiguracyjnych. Wszystkie główne ustawienia portfela na "local" opisują plik masternode.conf. Ustawienie zaś portfela "remote" - w pliku twins.conf.
Nie ma sensu opisywać procesu konfiguracji portfela TWINS w systemie Windows, ponieważ można go znaleźć w innym podręczniku «Instalacja systemu Windows» tutaj https://docs.win.win/twins/polskie/twins-portfel/instalacja-windows . Zakładam, że masz już zainstalowane portfele na domowym komputerze lub laptopie.
 • Na początek potrzebować bedzięmy prywatnego klucza masternody. Będziemy musieli go wygenerować. W tym celu otwórzmy nasz "local" portfel na domowym komputerze,następnie przejdźmy do „Narzędzia> Konsola debugowania”. Następnie wpiszmy tekst:
masternode genkey
 • skopiuj go gdzieś , na przykład do Notatnika Windows. Twój klucz powinien wyglądać nastepująco - 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg (Zdjęcię nr.1)
Zdjęcie nr.1
 • Następnie musisz wypełnić te informacje do pliku konfiguracyjnego twins.conf. Możesz tam dotrzeć bezpośrednio poprzez folder, w którym został zainstalowany portfel, lub kliknąć «Narzędzia> Otwórz pliki konfiguracyjne portfela» (Zdjęcie nr. 2). Jeśli masz opcję wyboru którego programu chcesz użyć, możesz ponownie wybrać Notatnik.
Zdjęcie nr.2
Tam będziesz musiał wpisać (lub skopiować poprzednio używając) następujące informacje:
rpcuser=długą wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika rpcpassword=długie wybrane przez Ciebie hasło rpcallowip=127.0.0.1 server=1 daemon=1 logtimestamps=1 maxconnections=256 masternode=1 externalip=31.32.33.34 port=37817 masternodeprivkey=93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg
Gdzie externalip = 31.32.33.34 - to twój adres IP, IPv4 lub IPv6 (dla IPv6 musisz umieścić adres w nawiasach kwadratowych - [2a03: 7777: 2222: 12: 1111: dddd: aaaa: 8888]) i masternodeprivkey = 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg - klucz, który już wcześniej wygenerowaliśmy.
 • Po zakończeniu wszystkich zmian w pliku twins.conf należy ponownie uruchomić portfel TWINS. W tej chwili wszystkie niezbędne zmiany na stronie VPS i stronie portfela "remote" są już zatwierdzone.
 • Wróćmy do portfela "local". Musisz wysłać dokładnie 1 000 000 monet TWINS na dowolny adres portfela. Dla lepszej użyteczności możesz podać nazwę tego adresu w procesie tworzenia. Dokładny opis możesz przeczytać w podręczniku «Korzystanie z portfela» https://docs.win.win/twins/polskie/twins-portfel/korzystanie-z-portfela lub po prostu uruchom polecenie za pomocą «Narzędzia > Konsola debugowania ».
getaccountaddress wybierzDowolnąNazwęDlaSwojejMasternody
 • Teraz masz już adres o nazwie (np. MN) i musisz wysłać tam dokładnie 1 000 000 monet TWINS.
 • Poczekaj na pierwsze potwierdzenie, po czym zaistniała transakcja z naszym zabezpieczeniem pokażę nam jego TXID. Przejdź ponownie do «Narzędzia> Konsola debugowania» i tekst:
masternode outputs
 • Otrzymamy coś w stylu ze Zdjęcia nr.3 . Będą tam dostępne 2 pola - „txhash” i „outputidx”. Informację z nich użyjemy do wypełnienia pliku masternode.conf.
Zdjęcie nr.3
 • Otwórz plik masternode.conf bezpośrednio w folderze portfela lub poprzez «Narzędzia> plik konfiguracyjny Masternody» i wypełnij go jak poniżej:
<Twój Alias MN> <Unikalny adres IP twojego VPS>:37817 <Twój prywatny klucz MN> <Transakcja ID (txhash)> <Output index 0 albo 1 (outputidx)>. Bądz użyj przykładu ze Zdjęcia nr. 4 :
#Przykład w formacie poniżej:
MN 31.32.33.34:37817 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 81cd3c84c84f87eaa86e4e5
 • Uruchom ponownie swój "local" portfel i zaczekaj aż otrzymasz 16 potwierdzeń dla naszej transakcji zabezpieczenia MN.
 • Przejdź do zakładki «Masternodes» powinieneś zobaczyć tam swój nowy MN z adresem IP, aliasem itp., A jego status powinien być jako "MISSING". To normalne, musimy go zatem uruchomić. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz MN i kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk „Uruchom Alias” (Zdjęcie nr. 5). Status „MISSING” zmieni się natychmiast na „ENABLE”.
Zdjęcie nr.5
 • Teraz powinieneś sprawdzić swój status MN-y w portfelu "remote". Otwórzmy zatem konsolę debugującą jeszcze raz «Narzędzie> Konsola debugowania» i wpiszmy"
masternode status
 • Zobaczysz coś w stylu tego ze Zdjęcia nr.6
  {
  "txhash": "cdWepasf30934kdlsdASDlslkAKkdpe0kb3ldl3sdfl[okdflkflklkf6",
  "outputidx": 1,
  "netaddr": "31.32.33.34:37817",
  "addr": "Wjasdasloerw9lsdsdf234d2",
  "status": 4,
  "message": "Masternode successfully started"
  }
Zdjęcie nr.6
 • Teraz sprawdż czy twoja Masternoda jest już dostępna na stronie eksploratora TWINS - https://explorer.win.win/masternodes wpisując swój swój adres masternody. Twój status MN powininem być „Aktywny”.
Po uruchomieniu masternodu jego status zmienia się w następującej kolejności:
"ACTIVE" --> około 2 - 3 godziny po rozpoczęciu
"EXPIRED" --> tylko przez kilka minut
"REMOVED" --> tylko na kilka minut
"ENABLED" --> Ostatecznie masternode pozostanie w tym stanie, a czas "Aktywny" zacznie się zwiększać.
UWAGA: jeśli status masternodu jest "MISSING" w lokalnym portfelu, sprawdź jego status w eksploratorze masternodu, może być EXPIRED / REMOVED co oznacza że jest w porządku.
Czas w godzinach przed obliczeniem pierwszej nagrody według wzoru MNs_total_amount 2.6 W chwili pisania ręcznego całkowita kwota MN wynosi 465, czyli 465 2,6 60 = 20,15 godzin lub około 20 godzin i 9 minut.