TWINS wallet coderen en decoderen

After your wallet has synchronized with the TWINS network, it is strongly advised to encrypt the wallet with a password or passphrase to prevent unauthorized access.

  • Om de wallet te coderen, klik op Settings > Encrypt Wallet:

  • U wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren en te verifiëren.

  • Voer je wachtwoord in en bevestig je wallet. U moet een sterk, nieuw wachtwoord gebruiken dat u nooit ergens anders hebt gebruikt.

Belangrijk: Noter uw wachtwoord en bewaar het ergens veilig anders zou u toegang tot uw wallet en uw fonds voor goed verliezen.

  • Wanneer het coderingsproces is voltooid, kunt u het gebruiken. Wanneer u TWINS Core wallet opnieuw start, ziet u een klein blauw slot in de rechteronderhoek.

Uw wallet is nu gecodeerd en u kunt nu beginnen uw wallet te gebruiken om veilig geld te verzenden en ontvangen

De wallet decoderen

Wanneer u uw gecodeerde wallet start, wordt deze vergrendeld. Je moet het ontgrendelen voordat je je TWINS kunt verzenden.

Het ontgrendelingsproces is vrij eenvoudig:

Klik op “Setttings” > “Unlock wallet”

U kunt ook op het paarse pictogram rechtsonder in de portefeuille klikken om naar de volgende fase te gaan.

Het paarse vergrendelpictogram geeft de portefeuille visueel weer als deze vergrendeld of ontgrendeld is.

Als u er met de muis overheen beweegt, krijgt u een tooltip met de status ervan (gecodeerd / niet-versleuteld, vergrendeld / ontgrendeld en het type ontgrendeling).

In het volgende venster voert u de wachtwoordzin in die u gebruikt bij het ontgrendelen van de portefeuille om deze te ontgrendelen en vinkt u het selectievakje aan of laat u deze ongemoeid, afhankelijk van het type ontgrendeling dat u wilt uitvoeren.

Er zijn twee soorten ontgrendeling:

  • ontgrendeling alleen voor anonimisering, automint en staking : met deze type ontgrendeling laat je je TWINS staken welke je ook TWINS terug op brengt (kiesvakje tikken alleen als u TWINS wilt staken en niet fonds over te maken,

  • volledige ontgrendeling laat alles wat boven vermeld is toe en laat je ook TWINS te verzenden toe (laat het selectievakje los als u TWINS wilt verzenden).

Als u de wallet opnieuw wilt vergrendelen, opent u het menu “Settings” en klikt u op “Unlock wallet” of klikt u op het paarse vergrendelingspictogram rechtsonder in de wallet.

Last updated