Masternode Installatiehandleiding met script

Deze handleiding is bedoeld voor het opzetten van een TWINS-masternode op een Ubuntu 16.04 / 18.04 64-bits server (VPS) en wordt bestuurd vanuit de portefeuille op uw lokale computer (lokale portemonnee). De portefeuille op de VPS wordt de externe portemonnee genoemd.

Vereisten:

  1. 1,000,000 TWINS

  2. Een hoofdcomputer (uw personal computer) — hiermee wordt de lokale portemonnee uitgevoerd en uw onderpand/collateral 1.000.000 TWINS gehouden. Deze kan in- en uitgeschakeld worden zonder de masternode te beïnvloeden.

  3. Masternode-server met Ubuntu 16.04 / 18.04 (VPS — de computer die 24/7 aanstaat en waarop de remote portemonnee/wallet draait).

  4. Een uniek IP-adres voor uw VPS / Remote wallet.

Installatie van de Lokale wallet:

  1. Download, installeer en synchroniseer uw TWINS-wallet op uw lokale computer. Dit wordt voortaan de lokale portefeuille in deze handleiding genoemd. Wallet-links zijn hier te vinden.

  2. Ga nu in de lokale portemonnee naar de debug-console door naar (Tools> Debug-console) en typ de volgende opdracht: masternode genkey Deze opdracht genereert uw Masternode Private Key. Bewaar deze sleutel, we zullen deze later gebruiken.

3. Voer nu in de lokale portefeuille nog steeds de volgende opdracht in op de debug-console:getaccountaddress MN1 Hiermee maakt u een portefeuille-adres en masternodenaam voor uw masternode. Bewaar dit omdat we het later nodig hebben.

4. Verzend 1.000.000 TWINS naar het adres dat in de vorige stap is gegenereerd.

BELANGRIJK: typ in het vakje Hoeveelheid PRECIES 1.000.000. Deze enkele transactie vertelt de blockchain, het adres waarnaar je verzendt is een masternode. Als u meer / minder dan 1.000.000 typt, of probeert de betaling in twee transacties te splitsen, kunt u niet doorgaan naar de volgende stap. Wanneer u op de knop Verzenden drukt, berekent de portefeuille de juiste transactiekosten. Klik op Ja in het volgende dialoogvenster en ga verder met de volgende stap. Wees 100% zeker dat dit correct wordt gekopieerd. En controleer het nogmaals. We kunnen u niet helpen, als u 1.000.000 TWINS naar een verkeerd adres stuurt

5. Op uw lokale portemonnee, wacht tot 16 bevestigingen. In Debug Console (Tools> Debug Console) typ de volgende opdracht: “masternode outputs”. Hiermee wordt de transactie-ID weergegeven, gevolgd door de uitvoerindex. Bewaar dit in Notepad. (Dit wordt het bewijs van transactie voor het verzenden van 1.000.000 TWINS).

6. Klik in de werkbalk van de lokale portefeuille op Tools> Open Masternode Configuration File om masternode.conf te openen en voeg de volgende regel toe:

<masternodename(Gebruik de name gekozen in Stap 3)> <Uniek IP adres van de VPS>:37817 <restultaat van stap 2> <Resultaat van stap 5> <Het nummer na het lange lijn in stap 5 (uitvoerindex)>

Doe een Save en start je wallet op.

Voorbeeld:
MN1 67.234.12.34:37817 93HaYBVUCYjEMeeH1Y4sBGLALQZE1Yc1K64xiqgX37tGBDQL8Xg 2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c 0

Voorbeeld masternode.conf file:

VPS Remote wallet install

Om de wallet hier te installeren moet eerst op uw VPS aanmelden met een SSH client (Putty namelijk). Eens aangemeld typ het volgende :

1. Download de MN installatie script

wget https://github.com/NewCapital/Scripts/releases/download/latest/twinsmn.sh

2. Voer de MN installatie script uit

bash twinsmn.sh

3. Volg daar de instructies op het scherm

De Masternode starten:

Rechts-click op uw masternode and druk op “Start alias”

Hoe u kunt controleren of uw Masternode draait

Ga nu terug naar de VPS (remote wallet), start de masternode door:

./twins-cli startmasternode local false

Er verschijnt een bericht dat “masternode met succes is gestart”.

Gebruik de volgende opdracht om de status te controleren:

./twins-cli masternode status

en kijk of de masternode succesvol is gestart.

Je zou zoiets als moeten zien:{ “txhash” : “334545645643534534324238908f36ff4456454dfffff51311”, “outputidx” : 0, “netaddr” : “45.11.111.111:37817”, “addr” : “WmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFg”, “status” : 4, “message” : “Masternode successfully started” }

Je moet ook de masternode-verkenner controleren na het starten van de masternode in je portemonnee.

Om dit te doen, kopieert u uw masternode-wallet-adres vanuit uw terminalvenster door het te selecteren met uw muis (WmXhHCV6PjXjxJdSXPeC8e4PrY8qTQMBFgin het bovenstaande voorbeeld), ga naar de masternode-sectie van de TWINS explorer, ga naar de laatste pagina van de lijst met masternodes en doorzoek de pagina voor het portefeuilleadres van je masternode met de zoekfunctie van de browser. Doe dit voor alle masternodes die u net bent begonnen. Uw masternodestatus moet als “ACTIVE” verschijnen als de masternode actief is.

Dat is het! Je hebt met succes verschillende masternodes gestart!

Last updated