Linux Installatie

De gids is geschreven voor Ubuntu 16.04 LTS, maar de stappen moeten vergelijkbaar zijn voor andere Linux-distributies.

Gebruik GEEN andere downloadlocaties, want deze bieden geen garantie dat u een schone portefeuille krijgt waar niet aan is geknoeid.

  • Maak een nieuwe map met de naam TWINS en pak de inhoud van het gedownloade gecomprimeerde portefeuillebestand uit naar deze map.

  • Om de portefeuille te openen, opent u de terminal en navigeert u naar de TWINS-map die u hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld de map TWINS in de basismap hebt gemaakt, kunt u daar naartoe gaan door te typen: cd ~ / TWINS

  • Start nu de TWINS-portefeuille door te typen: ./twins-qt

  • De eerste keer dat het programma wordt gestart, wordt u gevraagd waar u uw blockchain- en walletgegevens wilt opslaan. Kies een locatie met voldoende vrije ruimte, want de bestanden kunnen veel ruimte innemen naarmate de blockchain groeit. Het wordt aanbevolen om indien mogelijk de standaard gegevensmap te gebruiken.

  • De eerste keer opstarten kan even duren en eenmaal wachten totdat de portefeuille volledig is gesynchroniseerd voordat u hem gaat gebruiken.

  • Wanneer de synchronisatie is voltooid, verschijnt er een klein groen pictogram rechts onderaan in uw portefeuille:

Last updated